Elmarad a Szívünk Napja 2020

Tisztelt Honfitársaink, kedves Érdeklődők!

A koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. szeptember 9-én kelt szabályozásában megtiltotta az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban dolgozó szakemberek részére a szakmai rendezvényeken való személyes jelenlétet.

Ennek következtében a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa úgy döntött, hogy a 2020. szeptember 27-re, a Testnevelési Egyetemre tervezett Szívünk Napja egészségmegőrző programját lemondja.

Szíves megértésüket köszönjük!

Vigyázzanak Magukra, Figyeljenek Egymásra!

 

Magyar Kardiológusok Társasága

és a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa

    

Rajzpályázat szabályzata

RAJZVERSENY / PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ovisok, általános- és középiskolás tanulók számára

„Szívünk Napja”

Szívünk Napja 2020 – Egészséges Szív pályázat

Országos

A Magyar Kardiológusok Társasága (Kiíró) mára már hagyományt teremtve, évről-évre megrendezi a Szívünk Napja rendezvénysorozatát, mely keretében hirdeti meg rajzpályázatát „Szívünk Napja 2020- Egészséges Szív” címmel.

Pályázat témája - „Egészséges Szív”

Egy kategóriában és négy, alábbiakban megjelölt korcsoportban lehet pályázni. A benyújtásra kerülő kép ábrázolhat az „Egészséges Szív” témakörében gondolatot, érzést, élethelyzetet, tevékenységet, szituációt stb. melyek megfogalmazódnak a témával kapcsolatban. A képhez egy címet, üzenetet is mellékelni kell, amely összefüggésben van a képpel.

Pályázat célja

A pályázat célja, hogy megtudja mire gondol egy gyermek és egy kisfelnőtt, mi jut eszébe a szív szó hallatán, akár fizikai-, egészségügyi és/vagy lelki értelemben, melyet kreatív-, színesés gondolatvilágot tükröző módon meg tud jeleníteni. A kiíró olyan képeket (rajzokat, festményeket), illetve azokhoz tartozó üzeneteket vár a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet szívünkre, funkciójának fontosságára, egészségének elérésére és fenntartására legyen szó lelki- és/vagy fizikai állapotáról. A Magyarországon érvényben lévő járványügyi korlátozások nem befolyásolják a pályázat lebonyolítását, hisz függetlenül a rendelkezésektől a gyermekek otthoni környezetben rajzok, festmények készítésével kreatívan és hasznosan tölthetik idejüket, miközben sokat gondolhatnak a szívükre és talán a jövőben, központi szerepet tölt majd be életük során.

Pályázók köre

Négy korcsoportban várjuk a rajzokat és festményeket (egy pályázó, max. 2 alkotást küldhet):

1. korcsoport: betöltött 4-6 évesek
2. korcsoport: betöltött 7-10 évesek
3. korcsoport: betöltött 11-14 évesek
4. korcsoport: betöltött 15-18 évesek

Adatvédelem

Minden olyan gyermek/kisfelnőtt pályázhat, aki a jelen pályázati kiírás feltételeit és szabályzatát elfogadja, hozzájárul a megküldött anyagainak/adatainak kezeléséhez. Kiíró a pályázók által megküldött adatokat csak és kizárólag jelen rajzpályázat lebonyolításához és eredmény hirdetéséhez használja fel. Azokat 2020. év végéig tárolja az utókövetés érdekében, azt követően törlésre kerülnek.

A pályázók (beleértve a szülőket is) által megküldött alkotásokat (címmel és üzenettel együtt) a Kiíró korlátlan ideig tárolhatja. Pályázó (a nyertes alkotás szerzője) a pályázati művek ellenérték nélküli internetes közzétételéhez, valamint nyomtatott példányának kiállításához hozzájárulását adja az Szívünk Napja weboldal, Szívünk Napja Budapest Facebook oldal, a Magyar Kardiológusok Társasága Facebook oldal felületein és a Szívünk Napja rendezvény helyszínén, a Kiíró nonprofit jellegű programjának népszerűsítése és az alkotások bemutatása céljából. A közzététel során a szerző neve és életkora feltüntetésre kerül, kivéve, ha ez ellen a szerző kifejezetten tiltakozik, ekkor a mű „a szerző kérésére név, életkor nem tüntethető fel” jelzéssel lesz ellátva. A pályázó (és az őt képviselő szülő) a pályamű benyújtása előtt köteles átolvasni és megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit. Kiíró ennek elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. Pályázó (és az őt képviselő szülő) rajzpályázat időtartama alatt bármikor jogosult részvételét/pályaművét visszavonni, illetve írásban, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen igényelni Kiírótól a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy Pályázó a rajzpályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

Pályázati rajz/festmény beérkezésének határideje:2020. szeptember 16. (szerda) 24:00 óra.

A pályázaton csak olyan kézzel készített rajzokkal (pl.színes ceruza, kréta, szírkréta) vagy festményekkel lehet indulni, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője és tulajdonosa a pályázó.

A pályaműveket (szülői segítséggel) A4-es méretben lefényképezve vagy beszkennelve kérjük benyújtani e-mail formájában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, ill. akár személyesen és/vagy postán a Magyar Kardiológusok Társaságának címén/címére (1146 Budapest, Szabó József u. 12.). Tárgyként kérjük megjelölni: „Egészséges Szív 2020 pályázat”. Az e-mail kísérő szövegében fel kell tüntetni a szerző/alkotó nevét, életkorát, az alkotás pontos címét és üzenetét, a beküldő szülő nevét, valamint értesítési email-címét. A 4. korcsoportba eső fiatalok esetében, amennyiben közvetlenül küldi el pályázó alkotását, úgy címzettként másolatban a szülő e-mail címére is megküldendő (Pályázónak erről előzetesen egyeztetnie kell a szülővel), továbbá a kísérő szövegben a saját adatokon túl a másolatban értesítendő szülők nevét és értesítési e-mail címét is meg kell jelölni. Azok a pályázatok, amelyekhez nem érkezik kísérőszöveg a fenti adatokkal, vagy az olvashatatlan, hiányos, nem kerülnek befogadásra, egyúttal elbírálásra. A pályázat benyújtásával és a nevezéssel a szülő, valamint maga a pályázó hozzájárul a pályázat keretében átadott pályaműveknek és személyes adatoknak - jogszabályi keretek között- a Magyar Kardiológusok Társasága által történő szabad felhasználáshoz és kezeléshez. A pályázaton való részvétellel a szerző a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat Kiírója részére átruházza.

Pályázat értékelése és díjazása

Kiíró mind a négy korosztályban díjazza az első három helyezettet, elsősorban a mondanivaló, az ötletesség, a kreativitás, a kivitelezés, az egyediség, illetve mindezek összhatása alapján. A pályázatokat a Kiíró – Magyar Kardiológusok Társasága - képviselőiből alakult és delegált bírálóbizottság értékeli. A zsűri értékelése egyszeri, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Kiíró jogosult bármely pályázót és pályaművet kizárni, különösen, ha a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

Díjazás korcsoportonként:

I. helyezett: 25.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány

II. helyezett: 20.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány

III. helyezett: 15.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány

Továbbá valamennyi pályázó oklevelet kap elektronikusan a kiíró köszönete és tisztelete jeléül.

Díjak átadása

A pályázat értékelését követően a díjakat a bírálóbizottság képviselői, a Szívünk Napja budapesti rendezvényének helyszínén (Testnevelési Egyetem) és napján (2020. szeptember 27./vasárnap) adják át. Abban az esetben, ha Magyarországon járványügyi veszélyhelyzet lép életbe a rendezvény időpontjában, úgy a díjak egyénileg, előre egyeztetett módon és időpontban vehetők majd át a Magyar Kardiológusok Társaságának székhelyén. Az eredmények szóban és személyesen kerülnek kihirdetésre a Szívünk Napja c. eseményen 2020. szeptember 27-én, elektronikusan pedig a Szívünk Napja honlapján (www.szivunknapja.hu) és Facebook oldalán (Szívünk Napja Budapest), ill. a kiíró Facebook oldalán (Magyar Kardiológusok Társasága). Díjazottak a pályázat kiíróitól emailben is kapnak értesítést legkésőbb 2020.szeptember 23-ig.

Pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető írásban a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.

Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást és időtöltést kívánunk!

Magyar Kardiológusok Társasága
1146 Budapest, Szabó József u.12.
Tel: +36-1-461-0665, +36-1-461-0666

Támogatók

Köszönjük az OMSZ dolgozóinak, hogy biztosították a Szívünk Napja rendezvényt, és részt vettek a laikus újraélesztés programban.