2023. szeptember 24.
Városliget

 



RAJZ- és FOTÓPÁLYÁZAT

  • 01

 

ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

óvodások és általános iskolás tanulók számára

„Szívünk Napja 2023 – #SzívünkHangja”

A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa (Kiírók) 2023. szeptember 24-én ismét megrendezik az immár hagyománynak számító Szívünk Napját Budapesten, amelynek keretében a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra meghirdetik rajz- és fotópályázatukat „Szívünk Napja 2023 – #ASzívünkHangja” címmel.

 

Pályázat témája

Két kategóriában és három, az alábbiakban megjelölt korcsoportban lehet pályázni. A benyújtott kép ábrázolhat a „A Szívünk Hangja” témakörében bármilyen gondolatot, érzést, élethelyzetet, tevékenységet, problémát vagy más elképzelést, amely megfogalmazódik a gyermekekben a témával kapcsolatban. A képhez egy címet vagy rövid leírást is mellékelni kell, amely szavakkal is közvetíti a kép fő üzenetét.

 

 Pályázat célja

A pályázat célja, hogy a Szívünk Napjának látogatói – legyenek akár gyermekek vagy felnőttek .— a kreatív alkotások hatására elgondolkodjanak rajta, mit jelent a számukra a saját és szeretteik vagy embertársaik szívének hangja, akár fizikai, egészségügyi és/vagy lelki értelemben. A kiíró olyan képeket (rajzokat, festményeket, fotókat, kollázsokat vagy más vizuális alkotásokat), illetve azokhoz tartozó üzeneteket vár a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet a szívünkre, annak fontosságára, az egészséges életmód szerepére az életünkben. A gyermekek a pályázatra készülve otthoni és/vagy szabadtéri környezetben alkotva kreatívan és hasznosan tölthetik idejüket, miközben sokat tanulhatnak a szívükről is, valamint a magukról és másokról való gondoskodásról.

Pályázók köre

Két kategóriában (1. Rajzpályázat; 2. Fotópályázat) és három korcsoportban várjuk a rajzokat, festményeket és/vagy fényképeket (egy pályázó, max. 2 alkotást küldhet, 1 db rajz/festmény és 1 db fotó):

  1. korcsoport: betöltött 4-6 évesek
  2. korcsoport: betöltött 7-10 évesek
  3. korcsoport: betöltött 11-14 évesek

Adatvédelem

Minden olyan gyermek pályázhat, aki a jelen pályázati kiírás feltételeit és szabályzatát elfogadja, és hozzájárul a beküldött anyagainak/adatainak kezeléséhez. A Kiíró a pályázók által beküldött adatokat csak és kizárólag jelen rajz- és fotópályázat lebonyolításához és az eredményhirdetéshez használja fel, azokat 2023. év végéig tárolja az utánkövetés érdekében, majd pedig törlik őket. A pályázók (beleértve a szülőket is) által küldött alkotásokat (címmel és üzenettel együtt) a Kiíró korlátlan ideig tárolhatja. 

A Pályázó (a nyertes alkotás szerzője) a pályázati művek ellenérték nélküli internetes közzétételéhez, valamint nyomtatott példányának kiállításához hozzájárulását adja a Szívünk Napja-weboldalon, a Szívünk Napja Budapest Facebook-oldalon, a Magyar Kardiológusok Társaságának Facebook-felületein digitálisan, valamint a Szívünk Napja rendezvény helyszínén nyomtatásban való megjelenésre vonatkozóan, a Kiírók nonprofit jellegű programjának népszerűsítése és az alkotások bemutatása céljából. A közzététel során feltüntetjük a pályázó/szerző nevét és életkorát, kivéve, ha ez ellen a pályázó/szerző kifejezetten tiltakozik, ekkor a mű „A szerző kérésére név, életkor nem tüntethető fel” jelzéssel lesz ellátva.

A pályázatban való részvétellel a Pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat kiírói részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a pályázat kiírói szervezetek nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik

A pályázó a pályamű benyújtása előtt köteles átolvasni és megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit. A Kiírók ennek elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak. A Pályázó (és/vagy az őt képviselő szülő) rajzpályázat időtartama alatt bármikor jogosult részvételét/pályaművét visszavonni, illetve írásban, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen igényelni a Kiíróktól a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy Pályázó a rajzpályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

Pályázati művek (rajz/festmény, fotó) beérkezésének határideje: 2023. szeptember 11. (hétfő) 24:00 óra.

A rajzpályázaton csak olyan kézzel készített rajzokkal (pl. színes ceruza, kréta, zsírkréta) vagy festményekkel, illetve a fotópályázaton olyan fényképpel lehet indulni, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője és tulajdonosa a pályázó. A pályaműveket (életkortól függően szülői segítséggel) A4-es méretben lefényképezve vagy beszkennelve kérjük benyújtani e-mail formájában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, ill. akár személyesen és/vagy postán a Magyar Kardiológusok Társaságának címén/címére (1146 Budapest, Szabó József u. 12.).

A fotópályázaton digitális fényképezőgéppel – akár mobiltelefonnal – készített színes vagy fekete-fehér fotókkal lehet részt venni. Nem lehet pályázni olyan felvétellel, amely esetleg már más fotópályázaton vagy pályázatokon kategóriájában dobogós vagy különdíjas helyezést ért el. Kizárjuk a pályázatról azokat a képeket, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Ugyancsak kizárjuk azokat a képeket, amelyekről látni lehet, hogy készítője esetleg életet vagy annak biztonságát veszélyeztetve készítette a felvételt. A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Kiírókat a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei:

A képeket JPEG-formátumban kell beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 2 Mb-ot. A díjazásra és kiállításra kerülő képeket a pályázat Kiírói nagyobb felbontásban is kérhetik a pályázótól, amennyiben a felbontás nyomtatásra nem megfelelő. Amennyiben a zsűri tudomására jut, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

Tárgyként kérjük megjelölni: „Szívünk Napja 2023 – #SzívünkHangja”. Az e-mail kísérő szövegében fel kell tüntetni a szerző/alkotó nevét, életkorát, az alkotás pontos címét és üzenetét, a kép készítésének idejét, a beküldő szülő nevét, valamint értesítési e-mail címét, telefonszámát. Azok a pályázatok, amelyekhez nem érkezik kísérőszöveg a fenti adatokkal, vagy az olvashatatlan, hiányos, nem kerülnek befogadásra, egyúttal elbírálásra.

A pályázat benyújtásával és a nevezéssel a szülő, valamint maga a pályázó hozzájárul a pályázat keretében átadott pályaműveknek és személyes adatoknak – jogszabályi keretek között – a Kiírók által történő szabad felhasználáshoz és kezeléshez.

A pályázaton való részvétellel a Pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat Kiírói részére átruházza.

Pályázat értékelése és díjazása

Kiírók mind a három korcsoportban díjazzák az első három helyezettet, elsősorban a mondanivaló, a kreativitás, a kivitelezés, az egyediség, illetve mindezek összhatása alapján. A pályázatokat a Kiírók képviselőiből alakult és delegált bírálóbizottság értékeli. A zsűri értékelése egyszeri, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Kiírók jogosultak bármely pályázót és pályaművet kizárni, különösen, ha a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

Díjazás kategóriánként és korcsoportonként:

I.     helyezett: 25.000 Ftértékű sportszervásárlási utalvány
II.    helyezett: 20.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány
III.    helyezett: 15.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány

Továbbá valamennyi pályázó oklevelet kap elektronikusan a kiíró köszönete és tisztelete jeléül.

Díjak átadása

A pályázat értékelését követően a díjakat a bírálóbizottság képviselői, a Szívünk Napja budapesti rendezvényének helyszínén (Városliget) és napján (2023. szeptember 24., vasárnap) adják át. Abban az esetben, ha Magyarországon ismét járványügyi veszélyhelyzet lép életbe a rendezvény időpontjában, úgy a díjak egyénileg, előre egyeztetett módon és időpontban vehetők majd át a Kiírók székhelyén. Az eredményeket szóban és személyesen hirdetjük ki a Szívünk Napja eseményen 2023. szeptember 24-én, elektronikusan pedig a Szívünk Napja honlapján (www.szivunknapja.hu) és Facebook-oldalán (Szívünk Napja Budapest), illetve a Magyar Kardiológusok Társaságának Facebook-oldalán. A díjazottak a pályázat kiíróitól e-mailben is kapnak értesítést legkésőbb 2023.szeptember 21-ig.

Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást és időtöltést kívánunk!

Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa  
1146 Budapest, Szabó József u.12.
Tel: +36-1-461-0665

 

Támogatók