2021. szeptember 26.
Testnevelési Egyetem "K" épület

1123 Bp., Alkotás u. 44.

 RAJZ- és FOTÓPÁLYÁZAT

  • 01

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ovisok, általános- és középiskolás tanulók számára

„Szívünk Napja”

Szívünk Napja 2021 – #Szívünk ritmusa pályázat

Országos

A Magyar Kardiológusok Társasága és A Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa (Kiírók) mára már hagyományt teremtve megrendezik a Szívünk Napja c. rendezvényüket, mely keretében hirdetik meg rajz- és fotópályázatukat „Szívünk Napja 2021- „#Szívünk ritmusa” címmel.

Pályázat témája - „#Szívünk ritmusa”

Két kategóriában és négy, alábbiakban megjelölt korcsoportban lehet pályázni. A benyújtásra kerülő kép ábrázolhat a „#Szívünk ritmusa ” témakörében gondolatot, érzést, élethelyzetet, tevékenységet, szituációt stb. melyek megfogalmazódnak a témával kapcsolatban. A képhez egy címet, üzenetet is mellékelni kell, amely összefüggésben van a képpel.

Pályázat célja
A pályázat célja, hogy megtudja mire gondol egy gyermek/kisfelnőtt, mi jut eszébe a szívritmus szó hallatán, akár fizikai-, egészségügyi és/vagy lelki értelemben, melyet kreatív-, színes- és gondolatvilágot tükröző módon meg tud jeleníteni. A kiíró olyan képeket (rajzokat, festményeket, fotókat), illetve azokhoz tartozó üzeneteket vár a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet szívünkre, funkciójának fontosságára, egészségének elérésére és fenntartására legyen szó lelki- és/vagy fizikai állapotáról. A Magyarországon érvényben lévő járványügyi korlátozások nem befolyásolják a pályázat lebonyolítását, hisz függetlenül a rendelkezésektől a gyermekek/kisfelnőttek otthoni és/vagy szabadtéri környezetben rajzok, festmények, fotók készítésével kreatívan és hasznosan tölthetik idejüket, miközben sokat gondolhatnak a szívükre és talán a jövőben központi szerepet tölt majd be életük során.

Pályázók köre
Két kategóriában (1.) Rajzpályázat; 2.) Fotópályázat) és négy korcsoportban várjuk a rajzokat, festményeket és/vagy fényképeket (egy pályázó, max. 2 alkotást küldhet- 1 db rajz/festmény és 1 db fotó):

1. korcsoport: betöltött 4-6 évesek
2. korcsoport: betöltött 7-10 évesek
3. korcsoport: betöltött 11-14 évesek
4. korcsoport: betöltött 15-18 évesek

Adatvédelem
Minden olyan gyermek/kisfelnőtt pályázhat, aki a jelen pályázati kiírás feltételeit és szabályzatát elfogadja, hozzájárul a megküldött anyagainak/adatainak kezeléséhez. Kiíró a pályázók által megküldött adatokat csak és kizárólag jelen rajz- és fotópályázat lebonyolításához és eredmény hirdetéséhez használja fel. Azokat 2021. év végéig tárolja az utókövetés érdekében, azt követően törlésre kerülnek. A pályázók (beleértve a szülőket is) által megküldött alkotásokat (címmel és üzenettel együtt) a Kiíró korlátlan ideig tárolhatja.  
Pályázó (a nyertes alkotás szerzője) a pályázati művek ellenérték nélküli internetes közzétételéhez, valamint nyomtatott példányának kiállításához hozzájárulását adja a Szívünk Napja weboldal, Szívünk Napja Budapest Facebook oldal, a Magyar Kardiológusok Társasága Facebook oldal felületein (azokra vonatkozóan) és a Szívünk Napja rendezvény helyszínén nyomtatásban megjelenésre vonatkozóan, a Kiírók nonprofit jellegű programjának népszerűsítése és az alkotások bemutatása céljából. A közzététel során a pályázó/szerző neve és életkora feltüntetésre kerül, kivéve, ha ez ellen a pályázó/szerző kifejezetten tiltakozik, ekkor a mű „A szerző kérésére név, életkor nem tüntethető fel” jelzéssel lesz ellátva.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat kiírói részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a pályázat kiírói szervezetek nyilvános felületein szerepeljen, vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik

A pályázó (kiskorú esetén  az őt képviselő szülő) a pályamű benyújtása előtt köteles átolvasni és megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit. Kiírók ennek elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak. Pályázó (és/vagy az őt képviselő szülő) rajzpályázat időtartama alatt bármikor jogosult részvételét/pályaművét visszavonni, illetve írásban, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen igényelni Kiíróktól a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy Pályázó a rajzpályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

Pályázati művek (rajz/festmény, fotó) beérkezésének határideje: 2021. szeptember 13. (hétfő) 24:00 óra.

A rajzpályázaton csak olyan kézzel készített rajzokkal (pl.színes ceruza, kréta, zsírkréta) vagy festményekkel, illetve a fotópályázaton olyan fényképpel lehet indulni, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője és tulajdonosa a pályázó. A pályaműveket (életkortól függően szülői segítséggel) A4-es méretben lefényképezve vagy beszkennelve kérjük benyújtani e-mail formájában a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, ill. akár személyesen és/vagy postán a Magyar Kardiológusok Társaságának címén/címére (1146 Budapest, Szabó József u. 12.).

A fotópályázaton digitális fényképezőgéppel - akár mobiltelefonnal - készített színes vagy fekete-fehér fotókkal lehet részt venni. Nem lehet pályázni olyan felvétellel, amely esetleg már más fotópályázaton vagy pályázatokon kategóriájában dobogós- vagy különdíjas helyezést ért el. Kizárásra kerülnek a pályázatról azok a képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a képek, amelyekről látni lehet, hogy készítője esetleg életet vagy annak biztonságát veszélyeztetve készítette a felvételt. A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Kiírókat a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei:
A képeket JPEG formátumban kell beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg az 2 Mb-ot. A díjazásra és kiállításra kerülő képeket a pályázat Kiírói nagyobb felbontásban is kérhetik a pályázótól, amennyiben a felbontás nyomtatásra nem megfelelő. Amennyiben a zsűri tudomására jut, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

Tárgyként kérjük megjelölni: „#Szívünk ritmusa 2021 pályázat ”. Az e-mail kísérő szövegében fel kell tüntetni a szerző/alkotó nevét, életkorát, az alkotás pontos címét és üzenetét, a kép készítésének idejét, a beküldő szülő nevét, valamint értesítési e-mail címét, telefonszámát. A 4. korcsoportba eső fiatalok esetében, amennyiben közvetlenül küldi el pályázó alkotását, úgy címzettként másolatban a szülő e-mail címére is megküldendő (Pályázónak erről előzetesen egyeztetnie kell a szülővel), továbbá a kísérő szövegben a saját adatokon túl a másolatban értesítendő szülők nevét és értesítési e-mail címét is meg kell jelölni. Azok a pályázatok, amelyekhez nem érkezik kísérőszöveg a fenti adatokkal, vagy az olvashatatlan, hiányos, nem kerülnek befogadásra, egyúttal elbírálásra.

A pályázat benyújtásával és a nevezéssel a szülő, valamint maga a pályázó hozzájárul a pályázat keretében átadott pályaműveknek és személyes adatoknak - jogszabályi keretek között- a Kiírók által történő szabad felhasználáshoz és kezeléshez.

A pályázaton való részvétellel a szerző a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázat Kiírói részére átruházza.

Pályázat értékelése és díjazása
Kiírók mind a négy korcsoportban díjazzák az első három helyezettet, elsősorban a mondanivaló, az ötletesség, a kreativitás, a kivitelezés, az egyediség, illetve mindezek összhatása alapján. A pályázatokat a Kiírók képviselőiből alakult és delegált bírálóbizottság értékeli. A zsűri értékelése egyszeri, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Kiírók jogosultak bármely pályázót és pályaművet kizárni, különösen, ha a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

Díjazás kategóriánként és korcsoportonként:
I.    helyezett: 25.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány
II.    helyezett: 20.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány
III.    helyezett: 15.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány
Továbbá valamennyi pályázó oklevelet kap elektronikusan a kiíró köszönete és tisztelete jeléül.

Díjak átadása
A pályázat értékelését követően a díjakat a bírálóbizottság képviselői, a Szívünk Napja budapesti rendezvényének helyszínén (Testnevelési Egyetem) és napján (2021. szeptember 26./vasárnap) adják át. Abban az esetben, ha Magyarországon ismét járványügyi veszélyhelyzet lép életbe a rendezvény időpontjában, úgy a díjak egyénileg, előre egyeztetett módon és időpontban vehetők majd át a Kiírók székhelyén. Az eredmények szóban és személyesen kerülnek kihirdetésre a Szívünk Napja c. eseményen 2021. szeptember 26-án, elektronikusan pedig a Szívünk Napja honlapján (www.szivunknapja.hu) és Facebook oldalán (Szívünk Napja Budapest), ill. a Magyar Kardiológusok Társasága Facebook oldalán. Díjazottak a pályázat Kiíróitól e-mailben is kapnak értesítést legkésőbb 2021.szeptember 23-ig.

Pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető írásban a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.
Sok sikert, jó szórakozást és kreatív alkotást és időtöltést kívánunk!

A Magyar Kardiológusok Társasága és A Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa  
1146 Budapest, Szabó József u.12.
Tel: +36-1-461-0665

 

Sajnos az elmúlt évben a járványügyi helyzet miatt rendezvényünk elmaradt, de bízunk abban, hogy idén ismét személyes jelenléttel megtartható lesz a már hagyománnyá vált Szívünk Napja,az aktuális járványügyi intézkedések – amennyiben lesz – biztosításával/betartásával.

 Szeretettel várjuk ingyenes családi eseményünkre!

Támogatók

Köszönjük az OMSZ dolgozóinak, hogy eddig is biztosították a Szívünk Napja rendezvényt, és részt vettek a laikus újraélesztés programban.